Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang.