Xây dựng – lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 150m3 /ngày đêm