Xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu chế biến suất ăn công nghiệp – Sân Bay Cam Ranh.