Xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 130m3 ngày/đêm