Bao gồm các loại vi sinh dạng lỏng, dạng bột dùng trong các hệ thống xử lý nước thải