CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG & TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NBB

Địa chỉ : 44A Thoại Ngọc Hầu , Phường Vĩnh Hòa , Nha Trang , Khánh Hòa.

Điện thoại : 0912 151550/0935 994674/0948 574153

Fax: 0583.831060

Email:[email protected]